Kiitos vierailustasi osoitteessa www.sanquin.fi, Sanquin Oy:n verkkosivustolla. Sanquin Oy on Alankomaissa rekisteröidyn Sanquin Plasma Products B.V. (SPP) -yrityksen tytäryhtiö. Henkilötietojen käsittelyssä Sanquin Oy noudattaa samoja periaatteita kuin SPP ja toteuttaa tarvittavat tekniset ja organisatoriset toimenpiteet taatakseen, että henkilötietosi on suojattu hyvin esimerkiksi luvatonta ja lainvastaista käyttöä, muuttamista, luvatonta pääsyä tai luovuttamista sekä vahingossa tapahtuvaa tuhoutumista tai häviämistä vastaan. SPP:n tietosuojalausunto löytyy osoitteesta www.sanquin.org. Lausunnossa esitettyjen yhteystietojen lisäksi voit aina ottaa yhteyttä Sanquin Oy:hyn (yhteystietomme on ilmoitettu toisaalla verkkosivustollamme), jos sinulla on kysyttävää siitä, miten käsittelemme henkilötietoja Suomessa.

Thank you for visiting www.sanquin.fi, the web site of Sanquin Oy. Sanquin Oy is a subsidiary in Finland of Sanquin Plasma Products B.V. (SPP) in the Netherlands. Sanquin Oy follows the same principles for handling personal data as SPP and takes the necessary technical and organisational measures to guarantee that your personal data is well protected, for example against unauthorised or unlawful use, modification, unauthorised access or disclosure, accidental or unlawful destruction and loss. The SPP privacy statement can be found on  www.sanquin.org. In addition to the contact details given in the statement, you can always contact Sanquin Oy (our contact details are given elsewhere on our web site) with specific questions related to our personal data handling in Finland.