Terapia-alueet ja plasmalääkkeet

Sanquinin plasmalääkkeet on tarkoitettu mm.

 • perinnöllisten verenvuototautien korvaushoitoon
 • vasta-ainepuutosten korvaushoitoon
 • verenvuotojen hoitoon ja leikkauksiin liittyvän verenvuodon ennaltaehkäisyyn varfariinia käyttävillä potilailla
 • perinnöllistä hypofibrinogenemiaa tai afibrinogenemiaa sairastavien potilaiden verenvuodon hoitoon ja perioperatiiviseen profylaksiaan, kun sairauteen liittyy verenvuototaipumus.

Sanquinin lääkevalikoimaan kuuluu myös erityisluvallisia lääkevalmisteita.

Markkinoimme lisäksi mm. ranskalaisen LFB Biomedicamentsin edustamia lääkkeitä.

Plasmalääkevalmisteet

Albuman® 40 g/l infuusioneste, liuos
Albuman® 200 g/l infuusioneste, liuos

Kiertävän veritilavuuden palauttaminen ja ylläpito veritilavuuden vajauksessa, kun kolloidin käyttö on tarpeellista. Albumiinin valinta keinotekoisen kolloidin asemesta riippuu potilaan kliinisestä tilasta ja perustuu virallisiin suosituksiin.

Amofil 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Amofil 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Verenvuodon hoito ja ehkäisy potilailla, joilla on A-hemofilia (synnynnäinen hyytymistekijä VIII:n puutos). Valmistetta voidaan käyttää hankinnaisessa hyytymistekijä VIII:n puutoksessa.

Cofact® 250 IU, ihmisen protrombiinikompleksi, 250 IU tekijää IX / injektiopullo, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Cofact® 500 IU, ihmisen protrombiinikompleksi, 500 IU tekijää IX / injektiopullo, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Verenvuotojen hoito ja leikkauksiin liittyvä verenvuotojen ennaltaehkäisy hankinnaisessa protrombiinikompleksihyytymistekijöiden puutoksessa, kuten K-vitamiiniantagonistihoidon aiheuttama puutos, tai K-vitamiiniantagonistien yliannostustapauksessa, kun tarvitaan puutoksen nopeaa korjaamista. Verenvuotojen hoito ja leikkauksiin liittyvä verenvuotojen ennaltaehkäisy synnynnäisessä, jonkin K-vitamiinista riippuvan hyytymistekijän puutoksessa, kun puhdistettua, spesifistä hyytymistekijävalmistetta ei ole saatavilla.

Nanogam® 50 mg/ml infuusioneste
Nanogam® 100 mg/ml infuusioneste

Korvaushoito aikuisilla sekä lapsilla ja nuorilla (0–18-vuotiailla) seuraavissa tapauksissa:

 • primaarit immuunipuutosoireyhtymät (PID), joissa vasta-aineiden tuotanto on heikentynyt
 • sekundaariset immuunipuutokset (SID) potilailla, joilla on vaikea-asteisia tai toistuvia infektioita, joihin mikrobilääkitys ei tehoa ja joilla joko vasta-aineiden tuotannon on osoitettu heikentyneen (PSAF)* tai seerumin IgG-pitoisuus on < 4 g/l.

* PSAF (proven specific antibody failure) = IgG-vasta-ainetitraustulos ei nouse vähintään kaksinkertaiseksi pneumokokkipolysakkaridi- tai polypeptidivasta-ainerokotuksilla.

Immunomodulaatio aikuisilla sekä lapsilla ja nuorilla (0–18-vuotiailla) seuraavissa tapauksissa:

 • primaarinen immuunitrombosytopenia (ITP) potilailla, joilla on suuri verenvuotoriski, tai ennen kirurgista toimenpidettä verihiutalemäärän korjaamiseksi
 • Guillain-Barrén oireyhtymä
 • Kawasakin tauti (yhdessä asetyylisalisyylihapon kanssa)
 • krooninen tulehduksellinen demyelinoiva polyradikuloneuropatia (CIDP)
 • multifokaalinen motorinen neuropatia (MMN)


Fibclot® 1,5g
, ihmisen fibrinogeeni, injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Synnynnäistä hypofibrinogenemiaa tai afibrinogenemiaa sairastavien potilaiden verenvuodon hoito ja perioperatiivinen profylaksia, kun sairauteen liittyy verenvuototaipumus. Fibclot on tarkoitettu kaikille ikäryhmille.

WILFACTIN® 100 IU/ml, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

WILFACTIN on tarkoitettu verenvuodon tai leikkaukseen liittyvän vuodon ennaltaehkäisyyn ja hoitoon von Willebrandin taudissa (vWD), kun pelkkä desmopressiinihoito (DDAVP) yksin on tehoton tai sille on vasta-aiheita. WILFACTIN-valmistetta ei tule käyttää A-hemofilian hoitoon.

 

Erityisluvalliset lääkevalmisteet


GammaQuin
Hemoleven
HepBQuin

Katso tarkemmat tiedot kunkin tuotteen valmisteyhteenvedosta.

Tuotteiden jakelusta vastaa Oriola Oy.