Sanquin Oy

Plasmaläkemedel för patienter i Finland

Sanquin Oy (Sanquin Ab) marknadsför plasmaläkemedel av hög kvalitet. Våra läkemedel används i sjukhusvård, och för behandling av vissa ovanliga ärftliga sjukdomar. Vårt breda produktsortiment har uppfyllt dessa specialbehov över 10 år i Finland.

Sanquins försäljning, marknadsföring och logistik står för snabba leveranser och betjäning på båda språken.

Vi ersätter komponenten som saknas

Ibland saknas en viktig komponent i blodet, och utan denna kan en person insjukna, ofta med fara för livet. Vårt mål är att med våra plasmaläkemedel ersätta den komponent som saknas i blodet. Dessutom vill vi informera om sjukdomar och undervisa personer inom hälsovården, också om särsjukdomar. På detta sätt vill vi med hjälp av undervisning ersätta den komponent som saknas, också då det gäller brist på information.

Vårt företag har en unik bakgrundsorganisation Sanquin Blood Supply Foundation, en not-for profit stiftelse. Stiftelsen ansvarar för blodtjänsten i Nederländerna.Sanquin har tillverkat plasmaläkemedel sedan 1944. I Nederländerna utför Sanquin grundforksning och ger diagnostikservice.

För mera information om företaget vänligen kontakta:

Verkställande direktör Päivi Talvitie
+35840 9022 277
E-post. förnamn.efternamn@sanquin.fi.

För en full lista över våra kontaktpersoner se även sidan Yhteystiedot.

Bertel Jungs plats 1,
Alberga Business Park
02600 Esbo
Finland

Tel. +358 9 6120 910

Anmälningar om läkemedelsbiverkningar utanför Sanquin Oy:s kontorstider till Sanquin i Nederländerna
Tel. +31 20 5123000
E-post: plamaproductsafety@sanquin.nl