Terapia-alueet ja plasmalääkkeet

Sanquinin plasmalääkkeet on tarkoitettu mm.

 • perinnöllisten verenvuototautien korvaushoitoon
 • vasta-ainepuutosten korvaushoitoon
 • verenvuotojen hoitoon ja leikkauksiin liittyvän verenvuodon ennaltaehkäisyyn varfariinia käyttävillä potilailla
 • perinnöllistä hypofibrinogenemiaa tai afibrinogenemiaa sairastavien potilaiden verenvuodon hoitoon ja perioperatiiviseen profylaksiaan, kun sairauteen liittyy verenvuototaipumus.
 • perinnöllisen angioödeeman (HAE) hoitoon potilaille, joilla on C1:n -estäjän puute

Sanquinin lääkevalikoimaan kuuluu myös erityisluvallisia lääkevalmisteita.

Markkinoimme lisäksi mm. ranskalaisen LFB Biomedicamentsin edustamia lääkkeitä.

Plasmalääkevalmisteet

Albuman® 40 g/l infuusioneste, liuos
Albuman® 200 g/l infuusioneste, liuos

Kiertävän veritilavuuden palauttaminen ja ylläpito veritilavuuden vajauksessa, kun kolloidin käyttö on tarpeellista. Albumiinin valinta keinotekoisen kolloidin asemesta riippuu potilaan kliinisestä tilasta ja perustuu virallisiin suosituksiin.

Amofil 500 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Amofil 1000 IU injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Verenvuodon hoito ja ehkäisy potilailla, joilla on A-hemofilia (synnynnäinen hyytymistekijä VIII:n puutos). Valmistetta voidaan käyttää hankinnaisessa hyytymistekijä VIII:n puutoksessa.

Cinryze® 500 yksikköä, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Angioedeemakohtausten hoito ja lääketieteellistä toimenpidettä edeltävä ehkäisy aikuisilla ja nuorilla, joilla on perinnöllinen angioedeema (HAE).

Angioedeemakohtausten tavanomainen ehkäisy aikuisilla ja nuorilla, joilla on vakavia ja toistuvia perinnöllisen angioedeeman (HAE) kohtauksia, jotka eivät siedä suun kautta otettavia ehkäisyhoitoja tai joille suun kautta otettavat ehkäisyhoidot eivät anna riittävää suojaa, tai joille toistuvat akuuttihoidot eivät ole riittäviä.

Cofact® 250 IU, ihmisen protrombiinikompleksi, 250 IU tekijää IX / injektiopullo, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten
Cofact® 500 IU, ihmisen protrombiinikompleksi, 500 IU tekijää IX / injektiopullo, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Verenvuotojen hoito ja leikkauksiin liittyvä verenvuotojen ennaltaehkäisy hankinnaisessa protrombiinikompleksihyytymistekijöiden puutoksessa, kuten K-vitamiiniantagonistihoidon aiheuttama puutos, tai K-vitamiiniantagonistien yliannostustapauksessa, kun tarvitaan puutoksen nopeaa korjaamista. Verenvuotojen hoito ja leikkauksiin liittyvä verenvuotojen ennaltaehkäisy synnynnäisessä, jonkin K-vitamiinista riippuvan hyytymistekijän puutoksessa, kun puhdistettua, spesifistä hyytymistekijävalmistetta ei ole saatavilla.

Nanogam® 50 mg/ml infuusioneste
Nanogam® 100 mg/ml infuusioneste

Korvaushoito aikuisilla sekä lapsilla ja nuorilla (0-18-vuotiailla) seuraavissa tapauksissa:

 • Primaarit immuunipuutosoireyhtymät, joissa vasta-aineiden tuotanto on heikentynyt.
 • Hypogammaglobulinemia ja toistuvat bakteeri-infektiot potilailla, joilla on krooninen lymfosyyttinen leukemia ja joilla antibioottiprofylaksi on epäonnistunut.
 • Hypogammaglobulinemia ja toistuvat bakteeri-infektiot tasannevaiheen multippelia myeloomaa sairastavilla potilailla, joilla ei ole saatu vastetta pneumokokkirokotukseen.
 • Hypogammaglobulinemia allogeenisen hematopoeettisen kantasolusiirron jälkeen.
 • Synnynnäinen AIDS ja toistuvat bakteeri-infektiot. 

Immunomodulaatio aikuisilla sekä lapsilla ja nuorilla (0-18-vuotiailla) seuraavissa tapauksissa:

 • Primaarinen immuunitrombosytopenia (ITP) potilailla, joilla on suuri verenvuotoriski, tai ennen kirurgista toimenpidettä verihiutalemäärän korjaamiseksi.
 • Guillain-Barrén oireyhtymä.
 • Kawasakin tauti.

Fibclot® 1,5g, ihmisen fibrinogeeni, injektio-/infuusiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

Synnynnäistä hypofibrinogenemiaa tai afibrinogenemiaa sairastavien potilaiden verenvuodon hoito ja perioperatiivinen profylaksia, kun sairauteen liittyy verenvuototaipumus.

WILFACTIN® 100 IU/ml, injektiokuiva-aine ja liuotin, liuosta varten

WILFACTIN on tarkoitettu verenvuodon tai leikkaukseen liittyvän vuodon ennaltaehkäisyyn ja hoitoon von Willebrandin taudissa (vWD), kun pelkkä desmopressiinihoito (DDAVP) yksin on tehoton tai sille on vasta-aiheita. WILFACTIN-valmistetta ei tule käyttää A-hemofilian hoitoon.

 

Erityisluvalliset lääkevalmisteet


GammaQuin
Hemoleven
HepBQuin

Katso tarkemmat tiedot kunkin tuotteen valmisteyhteenvedosta.

Tuotteiden jakelusta vastaa Oriola Oy.